Kundtjänster behöver förbättras

telefonväxelMånga företags kundtjänster och tekniken kring det behöver förbättras. Trots information om hur viktigt kundbemötande är så är det få som ens lever upp till sina egna standarder. Långa väntetider i telefonkö, dåligt bemötande och bristfällig service överlag präglar många företag och myndigheters supporter och kundtjänster. 

De flesta tycker att telefonköer är frustrerande och drar sig från att ringa det där jobbiga samtalet som förmodligen kommer ta mer tid än man räknat med. Men bara för att det idag är ganska vanligt att företag har dåliga kundtjänster eller supporter behöver det inte betyda att man bara ska godta det, situationen måste förbättras. Detta både för företagens och kundernas skull.

Skjuter sig själva i foten

Faktum är att de företag som har dålig service i sina kundtjänster eller supporter skjuter sig själva i foten. Service är en av de viktigaste faktorerna för att skapa och bibehålla ett gott rykte och generera en god relation med sina kunder. Har man inte en välfungerande telefonväxel för företag tenderar man att förstöra för sig själv, tekniken är viktig för att klara av tryck på telefonlinjerna och rätt placering av ärenden.

Långa väntetider och dålig information

I Göteborgsposten kan man läsa om hur tidningen många gånger möttes av långa kötider och bristfällig information om väntetiden när de kontaktade åtta olika kundtjänster, däribland både myndigheter och företag. Många av dessa marknadsför sig själva med bra service, vilket således gör det hela lite motsägelsefullt. Några som kontaktades var bland andra:

  • SJ
  • Försäkringskassan
  • Handelsbanken
  • CSN
  • Ikea

Går att ge betyg på service

Det är inte helt okänt att vissa bredbandsleverantörer kan ha också lång väntetid i sina kundtjänster, läs mer. Tycker man att en kundtjänst är exceptionellt dålig så går det faktiskt att klaga och ge betyg. Med tjänsten Uchyou.com får bristfälliga företagare se upp, för här kan man öppet lämna synpunkter på företagare, som delas med andra användare, skriver ehandel.se. Men det är också en chans för företaget att göra saken bättre och besvara personen som klagar. Detta eftersom företaget informeras med ett mail om något lämnat ett klagomål. Kan vara något värt att testa för den som är missnöjd med den service som getts från företag eller myndighet.