Personlarm för säkerheten

Många yrkesgrupper, som lärare, handläggare på exempelvis Försäkringskassan, poliser och räddningspersonal, upplever en allt större hotbild i sin yrkesroll. Det är därför inte konstigt att många arbetsgivare har valt att förse de anställda med larm för personlig säkerhet. Dessa larm är kopplade till en larmcentral, vilket gör att väktare eller polis kan rycka ut om det bedöms vara nödvändigt.

Ett personlarm är kopplat till en larmcentral, som har ägarbeskrivning för larmet och en åtgärdsplan om vad som bör vidtas vid ett larm. Personlarmet har en inbyggd GPS-sändare som skickar en signal om senast kända position när larmet släcks. Signalen går till en larmcentral där operatören får information om vem som larmar, var personen senast befann sig, vilka problem som kan antas finnas och vilka åtgärder som bör vidtas.

Det finns många olika sorters personlarm, beroende på vilken typ av hot man kan utsättas för, och även vilken miljö man jobbar i. Ett larm kan vara en fristående liten enhet, eller en applikation i mobiltelefonen. Det går att kombinera larmet med spårning via GPS, vilket kan vara användbart för bl.a. väktare och räddningspersonal. I stora inomhuslokaler, som industrier, är GPS:en ofta otillräcklig. Man bör då kombinera denna med radiofyrar som kan lokalisera larmet mer exakt.

Väljer man ett larm kopplat till mobiltelefonen kan man själv välja vilken telefon, vilken mobiloperatör och vilken larmcentral som ska användas. Alla mobiltelefoner på marknaden fungerar dock inte med larmapplikationen. I miljöer med förhöjd explosionsrisk bör inte mobiltelefoner användas, och då är handhållna EX-klassade personlarm användas.