Vad är RPA?

RPA står för Robotic Process Automation och syftar på automatisering av olika rutinmässiga sysslor. Det är en AI-teknik som fram tills relativt nyligen var tillgänglig främst för stora företag men som nu blivit prisvärd nog att kunna användas också av små och medelstora företag. Här kan du läsa mer om hur ni kan använda RPA i er verksamhet.

Stora industriföretag har använt sig av AI under några år för att underlätta olika delar av det dagliga arbetet. Det är ett av skälen till att det startats ett center för innovation inom AI i Göteborg. Nu har det blivit de mindre företagens tur att ta del av samma fördelar.

Marknaden för AI-baserade tjänster avsedda för att underlätta arbetet i mindre företag har expanderat på senare år. Vipetech är ett av de svenska företag som ligger i framkanten när det gäller att leverera AI-tjänster anpassade för mindre företag. Dem hittar du på www.vipetech.com där du kan få reda på mer om exakt vad de kan hjälpa er med. Du kan också fortsätta läsa nedan.

Robotic Process Automation

Med RPA kan du underlätta vardagsarbetet i ditt företag på många olika sätt. Främst handlar det om att automatisera arbetsrutiner som är rutinmässiga samtidigt som de är arbetsintensiva. Poängen är inte att göra människor arbetslösa, snarare handlar det om att frigöra tidsresurser som kan användas för verksamhetsutvecklande ändamål. Det handlar till exempel om sånt som:

  • Bokföring
  • Automatisera fakturahanteringar och uppföljningar
  • Filtrera email för att särskilja dem som behöver besvaras omgående och dem som kan vänta
  • Marknadsföring

Den stora fördelen AI har för att hantera arbetsuppgifter som dem ovan är att tekniken kan hantera stora mängder data samtidigt som den kan utföra likartade arbetsuppgifter felfritt. Inom marknadsföringen kan AI därför spela en oumbärlig roll för att förfina era metoder att rikta individanpassade reklambudskap. Det finns i och med det inte enbart potential att frigöra tid utan också en mycket konkret möjlighet att på kort sikt öka lönsamheten. Utvecklingen har lett till att det nu investeras stora summor i AI-branschen. Räkna därför med att den här typen av tjänster kommer att fortsätta utvecklas i en rasande takt.